ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

WWW.KAOKHAI.GO.TH©2015

E-mail:: Khaokaisarapun@gmail.com